Friday, December 10, 2010

8 SKIL MENJUAL SEBAGAI SEORANG PROFESIONAL – bahagian akhir

Andakah anda telah aplikasikan skil 1 – 7? Bagaimanakah keputusannya? Masih belum mahir? Tidak apa, kita belajar daripada kesilapan dan pengalaman. Skil yang berikutnya :

7) Follow Up
Pernahkah anda terfikir dan tertanya-tanya kenapakah prospek tidak membuat keputusan untuk membeli? Sebab utama ataupun sebab no 1 yang belaku di seluruh dunia ialah tiada ‘langkah-langkah yang seterusnya’ daripada anda sendiri. Follow up yang paling berkesan hanya memerlukan sistem follow up yang mudah dan ringkas. Sistem yang disarankan dinamakan sebagai “Sistem Pengurusan Prospek”. Dalam sistem ini anda boleh membuat jadual yang dibahagikan kepada 6 kategori:-
i) 0% = setiap orang yang memenuhi kriteria anda dinamakan prospek
ii) T1 = temujanji anda bersama prospek, untuk membuat temujanji mesti disetkan masa dan tarikh
iii) 25% = apabila anda bersemuka dengan prospek
iv) 50% = apabila prospek anda membayar wang untuk tempahan
v) 90% = apabila pelanggan anda menandatangani perjanjian jual-beli yang berkaitan
vi) 100% = apabila pelanggan membayar penuh untuk produk anda
Di antara ketegori i – vi anda perlu aplikasikan ‘langkah-langkah yang seterusnya’ seperti membuat temujanji ke-2, mengambil/menghantar gambar, menghubungi prospek dan sebagainya. Setiap langkah menjadi mudah apabila kita mempunyai sistem yang sistematik.

8 ) Analisis Diri
Setiap skil yang anda praktiskan mestilah dipantau oleh anda sendiri secara praktikal. Digalakkan kepada anda untuk membuat file untuk skil 1 – 7. Setiap skil tersebut anda harus tahu dimanakah kelemahan anda dan tingkatkan skil tersebut.Untuk membina karier anda sehingga menjadi no 1, anda mesti melakukan/memberi lebih daripada yang dijangkakan. Apabila anda gagal jangan memberi alasan, menyalahkan keadaan/orang lain, menafikan kegagalan tersebut, sebaliknya anda perlu bangun dan mencari idea serta jalan penyelesaian untuk berjaya.
2 kualiti yang anda perlukan untuk menjadi ‘SUPERB’ berjaya adalah yang pertama, mempunyai matlamat yang jelas dan plan untuk mencapai matlamat tersebut. Anda perlu menulis matlamat tersebut kerana matlamat yang ditulis mempunyai 98% peluang untuk berjaya.
Yang ke-2 anda perlu berkebolehan untuk menggunakan setiap aset yang anda miliki untuk mencapai matlamat anda. Aset tersebut dibahagikan kepada aset yang nyata dan tidak nyata. Aset yang nyata seperti keluarga,kawan-kawan,produk,senarai pelanggan yang berpotensi dan sebagainya. Aset yang tidak nyata seperti pengalaman,pengetahuan,kesabaran,kesungguhan dan sebagainya. Senaraikan 7 aset utama yang anda miliki dan gunakan aset-aset tersebut sebaik mungkin sebagai pemangkin untuk kejayaan anda.
Selain dari skil-skil yang disenaraikan, perkara-perkara lain yang tidak kurang penting ialah:
- ketetapan masa
- bersih dan pakaian kemas
- tingkatkan /kemaskan sales kit
- dapatkan potensi prospek dari pelanggan
- buatkan diari untuk aktiviti seharian
- konsisten
Jadikan setiap perkara yang positif sebagai amalan harian anda, walaupun perkara yang ringkas dan mudah jadikan almalan seharian secara konsisten anda boleh mencapai kejayaan yang mutak. Selamat berjaya kepada semua.

No comments:

Post a Comment